<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

Hang out: Sugar Beat HadYai

ตามที่บอกไปใน Blog ที่แล้ว ผมออนทัวร์ทั่วไทย ไปทำงานครับไม่ได้ไปเที่ยว
แต่มันก็พอมีจังหว่ะบ้างที่จะออกไปจิบเบียร์ และสำรวจพื้นที่กันสักเล็กน้อย
เรามาเริ่มกันที่ "หาดใหญ่" ก่อนดีกว่า ไม่ใช่จังหวัดแรกที่ผมไปแต่อยากเล่าก่อนอ่ะ

หาดใหญ่รอบแรกไปกับ US Team พอดินเนอร์กันเสร็จ (เรียกซะหรู จริงๆกิน McDonald)
ก็แยกย้ายห้องใครห้องมัน ผมมี Mission เล็กน้อยต้องทำงานตอนตี 3 !!!!
วันนั้นขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิตี 5 ลงเครื่องลุยงานรวดเดียวยันเย็น
แล้วยังต้องรอทำงานตอนตี 3 เนี่ยนะ ปั้ดโธ่ ขืนให้นั่งๆนอนๆ อยู่บนเตียงในโรงแรม
ไม่หลับก็แปลกแล้ว มันต้องหาอะไรกระตุ้นกันหน่อย (ข้ออ้างแรดหาที่กินเหล้า)

น้องใน Twitter บอก Sugar Beat พี่รับรองสนุก อะได้คนพื้นที่แนะนำมา เราจัดไป
บังเอินมากวันนั้นพอดีมี Concert วง Play Ground พอดี (น่าจะ วันพฤหัส มั้ง)
ถึงร้านก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว วงกำลังจะขึ้น บอกน้องเสริฟหาโต๊ะให้หน่อย
ได้นั่งหน้าบูทดีเจแต่ก็พอมีพื้นที่ ให้ออกเสต็ปกันเล็กน้อย สั่งเบียร์ก่อนเลย
Heineken ขวดเล็ก 100 บวกทิปไปอีกนิดหน่อย ซัดโฮกไปไม่ถึง 10 นาที
ไม่ใหวแล้วเรา เหล้าดีกว่า เบียร์ท่าทางจะเปลือง 555

"น้องๆ มีเหล้าอะไรบ้าง เท่าใหร่"
เอาเมนูมาให้ดู .......
เก๊กแมนแล้วบอก
"รีเจนซี่แบนนึง ผสมน้ำ" T_T
ธ่อเทียงคืนก่าๆแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วัน แค่นี้แหละกะลังดีเนอะ
สักพัก รี 1 แบน + น้ำแข็ง 1 ถัง + น้ำเปล่า 2 ขวด = 480
แม่เจ้า... รู้งี้ตรูสั่งไปตั้งแต่แรกแร้วววว

Play ground ก็เล่นไปคนดูก็มันส์กันไป พื้นที่ร้านค่อนข้างโปรงสบายครับ
เพดานไม่สูงมากแต่ก็ไม่เตี้ย ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด แม้คนจะค่อนข้างแน่น
ทางร้านจัดที่สูบบุหรี่เอาไว้ด้านหน้า เป็น Zone เฉพาะในร้านไม่ให้สูบครับ

ลูกค้า "ชาย" แม้หน้าตาจะ "โหด" ไปสักนิด แต่อัธยาศัยดีเบียดๆกันก็ไม่ว่าอะไร
ส่วนสาวๆนะเหรอ Over standard ซะเป็นส่วนใหญ่ แจ่มๆเยอะได้เป็นอาหารตา
มารู้วิธีสังเกตุทีหลัง หลังจากน้อง twit บอกว่าเด็ก ม.อ. กะ เด็กพานิชต่างกันยังไง
เดี๋ยว blog หน้าจะมาเฉลยให้ฟัง ^_^

ความสนุกยังบอกได้ไม่เต็มที่ เพราะเจอ Concert พอดี (มันมันส์แน่อยู่แล้ว)
แต่ที่นี่ผมมีซ้ำอีกสองดาบ Blog หน้าเจอกัน จะเล่าให้ฟัง

Wednesday, November 11, 2009 at 05:20
  Post a Comment »
 

Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.