<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

กีฬาเป็นยาวิเศษ จริงๆ นะ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (เมื่อวานนี้เองแหละ) ผมเป็นตัวแทนของสีน้ำเงิน (บริษัทจัดกีฬาสีครับ) ลงแข่งกีฬา 3 ประเภท
โอ้วววว.... นักกีฬาตัวจริงเลยนะเนี่ย ชนิดแรก แบดมินตัน คู่ผสม หึหึ ผลเหรอครับ
แพ้ 2 ต่อ 1 เซ็ต ด้วยสกอร์ 4 - 15,15 - 14, 15 - 14
1 เซ็ตที่ได้มาเนี่ยผมเสริฟเจ้าเล่ห์ล้วนๆ ส่วนไอ้ที่แพ้เนี่ยเพราะวิ่งไม่ใหวหมดแรง
ต่อมาฟุตบอล 7 คน เล่นเป็นกองหน้าครับท่าน ศูนย์หน้าตัวยืน หึหึ ผลของการมีกองหน้าอย่างผมนะเหรอ
แพ้ 2 - 0 สิครับ เล่นดีนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดี เก็บบอลได้ หลอกสวย ลากเลื้อยนี่สุดยอด เอิ๊กๆ แต่มันไม่ถึงหน้าโกล์ฝั่งตรงข้ามอ่า หมดแรงซะก่อนโดนแย่งเลย หึหึให้มันได้อย่างนี้สิ
เอ้าอย่างสุดท้าย แชร์บอลครับ กีฬาความหวังผมเลยนะเนี่ย หึหึ ผลเหรอครับลองเดาสิ 5 - 6 แพ้คร้าบบบบบบ ช่วงแรกเล่นเป็นพระเอกเลยขอบอก ทั้งหลอก ทั้งยิง ทั้งจ่าย ครบเครื่องสุดๆ นำ 5 - 0 หุหุ มีส่วนทุกลูกครับ ครึ่งหลังโดนแก้เกมส์สิครับ ฝ่ายตรงข้ามส่ง สาวสวย หุ่นดี แถมยังน่ารักอีก มาประกบ อ้ากสสสสส์ งื้อๆ เล่นม่ายออกเลยอ่า (ตาคอยแต่มองสาว เอิ๊กๆ) แพ้ซ้า โดนประนามเลยผม
ที่เล่าๆมาก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่จะบอกว่า แต่ก่อนผมสามารถมีแรงวิ่งตีแบดได้ 3 เซ็ตแบบไม่เหนื่อย แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ เซ็ตเดียวก็ตายแล้วครับ แต่ก่อนหลังจากตีแบดเสร็จ ผมยังลงไปวิ่งไล่บอลได้อีกเป็นชั่วโมง ส่วนตอนนี้เหรอ 15 นาทีนี่เป็นหมาหอบแดดเลย
มาออกกำลังกายกันเถอะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา

Sunday, November 19, 2006 at 21:26
  Post a Comment »
 

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.