<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d3767548654419712195', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน

เมื่อเช้านี้ไปที่ว่าการอำเภอมา จะไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านทั้งเล่ม
เพราะผมดันทำหาย แล้วน้องมันจะใช้สมัครงานวันนี้ เฮ่อ T_T
ทำไมมันไม่เตรียมไว้ก่อนฟ่ะ แล้วนี่ไปอำเภอจะเสร็จกี่โมงเนี่ย
กันเอาไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปทำงานสาย ไปมันซะเช้าเลยครับ 8 โมง
ได้คิวแรก อะโห เดี๋ยวนี้ที่ว่าการอำเภอเราพัฒนาไปไกลแล้วครับ
มี One stop service ด้วยกดบัตรคิวแบบอิเลคทรอนิคท์
พนักงานต้อนรับหน้าตายิ้มแย้มดีมากๆ ตอนผมเข้าไปติดต่อเพิ่งมา
นั่งพอดีกะลังจะแต่งหน้า "ขอโทษครับ" หันมายิ้มให้ทันที(น่ารักด้วยอ่า)
บริการดีจริงๆครับ อย่างนี้ต้องชม ไม่รู้ว่าที่อื่นๆเป็นอย่างที่ผมเจอบ้างหรือเปล่า
ขอชมครับ ขอชม ที่ว่าการเขต คลองสามวา น่าได้เป็นหน่วยงานตัวอย่างน่ะเนี่ย
Tuesday, January 30, 2007 at 09:07

CNN Blocked in Thailand

ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้เข้าได้แล้วนะครับ
รู้ข่าวนี้จาก mk blog
ตอน 8.30 น. ก็ลองเข้าดูอ้าวโดนจริงด้วย
ทำไมถึงต้องบล็อกคาดว่าน่าจะมาจากข่าวนี้ (ประชาไทย, กรุงเทพธุรกิจ, พลวัต)
ผมลองเข้าไปดูๆตาม blog ที่อ่านๆอยู่ประจำ หึหึ เขียนถึงกันเพียบ (Mk, bact')
คาดว่าท่านอื่นๆเดี๋ยวคงตามๆกันมา
ความเสรีของเราเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับ
ตอนนี้คุกคามมาถึงเวปใหญ่ขนาด CNN เลยทีเดียวเชียว
ถึงเวลาที่เราต้องทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง
Tuesday, January 16, 2007 at 09:22

Mail Server, Exim + SpamAssassin + Dovecot + Squirrelmail

การติดตั้ง EXIM-SA (MTA + SpamAssassin) บน RedHat Enterprise Linux 4.0

1. RHEL AS 4.0 จะมี package exiam-sa มาให้อยู่แล้ว ให้เราใช้คำสั่ง
# rpm -Uvh --aid exiam-sa*.rpm
ใน Directory ที่เก็บ RPMS file ของเราได้เลย
* ติดตั้ง package system-switch-mail-gmail ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับตั้งค่า Default MTA ง่ายๆหน่อย

2. Configuration files ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ /etc/exim อยู่แล้วมาดูกันว่าจะต้องทำอย่างใรบ้าง
ให้แก้ใข file /etc/exim/exim.conf ดังนี้

#ชื่อเครื่องที่ใช้รับส่ง mail
primary_hostname = FCDN-Hostname # Exanple: primary_hostname = mail.somapait.com
#ชื่อ Domain ที่อนุญาติให้ส่งเมล์ได้
domainlist local_domains = @ : somapait.com # @=primary_hostname : somapait.com=ชื่อ Domain ที่เป็น local
#ชื่อ Domain ที่อนุญาติให้ Replay mail ไปหาได้
domainlist relay_to_domains = somapait.com
#ชื่อเครื่องที่อนุญาติให้ Relay mail ออกไปได้
hostlist relay_from_host = 127.0.0.1 : 10.0.0.0/8

3. เราสามารถทดสอบการทำงานของ MTA ได้ด้วย Telnet ไปที่ Port 25 แล้วใช้คำสั่งดังนี้

220 mail.somapait.com ESMTP Exim 4.43 Tue, 24 Oct 2006 13:07:40 +0700
helo mail.somapait.com
250 mail.somapait.com Hello athena [10.0.0.1]
mail from: eakasak.c@somapait.com
250 OK
rcpt to: eakasak.c@somapait.com
250 Accepted
data
354 Please start mail input.
subject: -type subject here
hello test ing mail from logcaldomain
.
250 Mail queued for delivery.
quit
221 Closing connection. Good bye.


Connection to host lost.

4. ตอนนี้ Exim ของเราน่าจะรับส่งเมล์ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีที่เก็บเมล์ ที่ส่งเข้ามา ก็ติดตั้ง dovecot เข้าไปด้วยคำสั่ง
# rpm -Uvh --aid dovecot*.rpm
จากนั้นให้แก้ใข file /etc/dovecot.conf ให้กำหนด
protocols = pop3 pops imap imaps
เพื่อให้ตัว dovecot รองรับการทำงานในส่วนของ pop3 potocols ได้ด้วย

5. ต่อไปเราจะทำการติดตั้ง Squirrel webbase email client ก็ง่ายๆ
# rpm -Uvh --aid squirrel*.rpm


* อ้อ... อย่าลืมเปิด iptables port 25,993,110,995,143,220 ด้วยนะครับ
* สำหรับท่านที่ใช้ ldap authentication ควรจะเพิ่ม pam_mkhomedir.so ลงไปใน file
/etc/pam.d/system-auth
/etc/pam.d/exim
ด้วยเพื่อให้ระบบสร้างโฮมให้ผู้ใช้นั้นๆด้วย(กันไว้ก่อนเดี๋ยวพลาด)
session optional /lib/security/$ISA/pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umaks=0022
* ระบบ DNS จะต้องมี MX Record ที่เป็นชื่อเครื่องที่เป็น mail อยู่แล้วนะครับ
เช่นเครื่องที่เราติดตั้ง exim (MTA) เอาไว้ชื่อเต็มๆ(FCDN) มันคือ mail.somapait.com
ที่ DNS Server ของ domain somapait.com จะต้องมี MX Record เป็น mail.somapait.com อยู่ด้วย
Monday, January 15, 2007 at 09:43

HBD My Self

28 แล้วครับผม เลขสามมันมากวักมือเรียกอยู่ไวๆแล้ว
at 00:15

Project 365

"Project 365 มันคืออะไร" ผมจำไม่ได้แล้วล่ะ ว่าใครเป็นคนเริ่ม
แต่จำได้ว่ารู้มาจาก ห้องกบ(โอลี่) โต๊ะกล้อง เวบพันทิป

มันคือการ ถ่ายรูปด้วยกล้อง 1 รูปต่อ 1 วัน
คุณจะถ่ายมากี่รูปก็ได้ แต่ให้เลือกมาเพียง 1 รูป
อ๊ะ... อ๊ะ... อย่าคิดว่าง่ายนะครับ คือมันมีเงื่อนใขอยู่นิดเดียวว่า
รูปนั้น มันต้องเล่าเรื่องราวได้ หรือสรุปได้ว่าวันนั้นๆ คุณเป็นอย่างไร
อารมณ์ใหน หรือทำอะไรมา หรือว่าคิดอะไรอยู่ เหมือนจะง่ายเนอะ

แต่ โคตรยากเลย คิดดูสิ วันปีใหม่ ผมเจออะไรตั้งหลายอย่าง
คิดอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะ เจอคนก็ตั้งมาก ไปใหนมาใหนก็หลายที่
เล่าไม่ถูกเลยคุณเอ้ย ด้วยภาพ ภาพเดียวเนี่ยนะ จะใส่อะไรเข้าไปว้า
สุดท้ายผมได้อะไรรู้มั้ย ปฏิทินตั้งโต๊ะ วันที่ 1 ปีนี้ เหอะๆ
โอ้ว.... ความคิดสร้างสรรค์ มันหายไปใหนหมดว่ะเนี่ย

นี่มันวิธีการฝึกฝีมือทางการถ่ายภาพ ชั้นดีเชียวนะครับ
เอาล่ะ... อีก 1 ความตั้งใจที่ จะทำให้ได้ในปีนี้ โปรดรับชม
From Project 365
Friday, January 05, 2007 at 01:57

Day 3 after watch DVD

ตั้งใจเอาไว้ว่าวันละ Blog เหอะๆเมื่อวานก็เอาซะแหล่ว
จริงๆกะเก็บกลับไปเขียนที่บ้าน แต่พอถึงบ้านนั่งดูหนัง
ซะสองเรื่องควบง่วงนอนจัด ลืมมันซะงั้น
หนังที่ดูเรื่องอะไรหน่ะเหรอ
 1. เกิดมาลุย - Born to fight
  จากทีมงานผู้สร้าง องบากค์ เพราะฉนั้นคาดหวังได้เลยว่าบู้ล้างผลานแน่นอน สนุกมั้ย สนุกครับ หนังแอ๊กชัน
  คุณอยากได้อะไรจากมันหล่ะ เนื้อเรื่องเรอะ เศร้าๆเคล้าน้ำตาเรอะ โรแมนช์เรอะ แต่ผมไม่ ผมแค่อยากดูฉากบู้มันส์ๆ
  เนื้อเรื่องหน่ะอย่าอ่อนไปก็พอ มุขตลกอีกนิดหน่อย พอแล้วครับ ถ้าคุณคิดเหมือนผมละก็ น่าดูมากสำหรับหนังเรื่องนี้
  แถมด้วยดาราจากนักกีฬาทีมชาติ ที่ดังๆ อย่างปิยะพงศ์ ผิวอ่อน, สมรักษ์ คำสิงห์, และอีกหลายคน (แฮะๆผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ)
  ทั้งนักยิมนาสติก เทควันโด เซปักตะกร้อ โชร์ลีลากันอย่างมันส์ แบบไม่มีกั๊ก ฉากเสี่ยงตายของสตันต์
  (เรื่องนี้ใช้สลิง ใช้ตัวแสดงแทนครับเอิ๊กๆ) ไปหามาดูกัน - หนังแนะนำเลย
 2. xXx - Next Level
  ภาค 2 ที่ไม่เกี่ยวค่อยจะข้องกับภาคแรก แต่กัดกันน่าดู (มีจังหว่ะเป็นกัด) ผมคาดหวังอะไร กับหนังเรื่องนี้เหรอ หึหึ
  เหมือนเรื่องก่อนแหละ ผิดหวังมั้ย ไม่ครับ แค่ไม่ถึงที่คาดเอาไว้ พี่วินแกเล่นเอาไว้ดีเหลือเกิน แถมกวนกว่าเยอะ
  ฉากบู้ตามฉบับเมืองนอกเค้าแหละ สนุกดี ดูเพลินๆ จะเก็บก็ได้ ไม่เก็บก็ไม่เสียดายเท่าใหร่ - น่าดูครับ
เหอะๆวันนี้เอางัยดีหว่า ไปดู เดี่ยว ชูพงษ์ (พระเอก เกิดมาลุย) ในคนไฟบินดีมั้ยน้อ บิ้วมาตั้งแต่เมื่อวานหล่ะ
Thursday, January 04, 2007 at 17:30

After Day 2 from New Year

หลังจากวันที่ 2 ของปีใหม่ กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำ
 1. เขียน Blog ให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 Blog (เมื่อวานลืมเขียนไปแล้ว 1 วัน 555)
 2. 365 Photo Project (1 รูปต่อวัน)
 3. ตื่นแต่เช้า
 4. นอนแต่หัวค่ำ
 5. ยังนึกไม่ออก

* 1 - 2 เหอะๆพลาดมาสองวันหล่ะ ต้องไปทำชดเชยซะหน่อย

* 5 เดี๋ยวต้องมา Update เพิ่มถ้านึกออก เอิ๊กๆ

Wednesday, January 03, 2007 at 11:19

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน

(มันเล่นง่ายตั้งแต่ต้นปีเลย 555)
Monday, January 01, 2007 at 21:20

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.