<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d3767548654419712195', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

We Vote NO !!!


ไปเห็นมาจาก Blog ของMark เลยเอามาแพร่ต่อเผื่อมันจะได้กระจายให้กว้างขึ้น (Blog Mark เค้าคนดูเยอะกว่าของแกอีก T_T)
และ เวปหลักของเรื่องนี้ กับบทความที่ประชาไทย สู้กันแฟร์ๆ สักครั้งได้ไหม

ผมคงไม่ต้องบอกนะว่า 19 สิงหาคม 2550 นี้ผมจะทำอะไร

Labels:

Tuesday, June 26, 2007 at 17:37

Tor เกิดมาจากผู้ก่อการร้าย !!!!

ตอบกระทู้แต่โดนดักว่าเป็น Spam เอาไว้ -- เลยมาตอบเอาไว้ที่นี่

จากกระทู้นี้ http://www.opentle.org/th/node/3823

โดยคุณ จักรนันท์
TOR กับ 11 กันยาฯ TOR ถูกใช้งานมาตั้งแต่ก่อนปี 2000 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายนขึ้น
กลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งไม่ระแคะระคายมาก่อนเลยจึงหันมาสนใจกับ Packet แปลกๆ
ที่วิ่งอยู่เต็ม TCP/IP จึงเป็นที่มาให้โครงการวิจัยถูกนำเข้าใน US Naval Research Laboratory
จนเมื่อแกะรู้ทั้งหมดแล้วจึงประกาศออกมา สังเกตุได้จากปี ค.ศ. จากที่คุณไปอ่านพบนั่นแหละครับ
สังเกตุว่า เทคนิคนี้เกิดตั้งแต่ก่อนปี 2000 แต่ทำไม UNRL จึงเพิ่งมาประกาศเอาปี 2004
เข้าใจได้ง่ายๆ ครับ ด้วยเทคนิคนี้ US เสียหน้ามาก เพราะบินลาเดนเองก็เป็นอดีตข่าวกรองสหรัฐฯ นั่นเอง
และจะเสียหน้าหนักเข้าไปอีกถ้าคนอเมริกันดันลงใน wiki โดยยกเครดิตให้ผู้ก่อการร้ายครับ
ก่อนหน้านี้ tor.org จึงถูก Block มาโดยตลอดเพื่อยับยั้งการเติบโต ที่มาก่อนหน้านั้น
คุณไม่สามารถหาอ่านได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงเชิงวิชาการทั่วไป และแหล่งที่อ้างอิงกลาโหมสหรัฐฯ
ได้ดอกครับ สำหรับปัจจุบันนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่คุณหาจะได้ในโลกของ warez ครับจาก http://www.onion-router.net/History.html

ONR เค้าเริ่ม Project Onion Routing กันในปี 1995 นี่ครับ

1995:
Initial work on Onion Routing begins, funded by ONR. Many ideas tossed about, some best forgotten, some disappear only to resurface in the generation 2 system, e.g., all onions are one hop. Contrastingly, the first design does not include any mixing. Realtime mixing is added to the design in the middle of Spring 1996 and does not disappear again until generation 2.


แล้วต่อมาทาง Matej Pfajfar แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge
ได้พัฒนาต้นแบบออกมาในปี 2002

2002:
Generation 1 code abandoned as too dated and crufty. Work on generation 2 (Tor) code begins building initially off of a codebase originally produced by Matej Pfajfar at Cambridge University for his undergraduate final-year project. However, by 2004, none of that code romains in the Tor codebase.


พอปี 2003 ช่วงปลายปีจึงได้ผลออกมาเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้จริง
โดย Release ด้วย License แบบ MIT (Open source)
เมื่ออกตัว Release ได้แล้วทาง ONR จึงหยุดให้การสนับสนุน แล้วทาง EFF มาสนับสนุนต่อขนถึงปี 2006 นี่ครับ
ส่วนในขณะนี้ทาง Tor ได้รับการสนับสนุนด้วยการ Donate

2003:
Funding from ONR for generation 2 development and deployment, DARPA for building in resource management and fault tolerance, and NRL internal funding from ONR for building survivable hidden servers.
In October, Tor network is deployed, and Tor code is released under the free and open MIT license. Both the network and code development are managed through the Tor development site. By the end of 2003, the network has about a dozen volunteer nodes, mostly in the US with one in Germany


ผมพยายามค้นจากหลายๆแหล่งข้อมูล ทั้งบนดินและใต้ดิน
ไม่พบว่า Tor มาจากผู้ก่อการร้ายเลยนะครับ

Tor มาจากความต้องการให้ Internet เป็นสื่อเสรีที่ไม่มีวันถูกปิดกั้นได้
เพื่อปกป้อง และป้องกันความเป็นส่วนตัว อย่างไม่มีเงื่อนใขใดๆ
เพื่อปกป้อง การแสดงความคิดเห็นด้วยความเสรี ไม่ใช่เหรอครับ

"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"
--- "ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิต" ---
-- Evelyn Beatrice Hall's -- The Friends of Voltaire --

ESZhang
http://zenac.blogspot.com

ใครมีความเห็นเพิ่มเติมหรือว่า หลักฐานที่บอกว่ามาจากการก่อการร้าย ช่วยตอบผมหน่อยสิครับ

เอ...หรือผมแปลผิด
Friday, June 22, 2007 at 15:08

จตุคำ

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
ส่วนกระแสความศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพ ที่กำลังมีการจัดสร้างกันทั้งบ้านทั้งเมือง ทำให้พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกิดไอเดียทำขนมคุกกี้จตุคำรุ่นฉุกคิด 4 คำรวยโคตร ออกมาขายเพื่อเตือนสติผู้คนให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น ตอนเช้าวันเดียวกัน พระพยอมได้ไปเทศนาธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนกว่า 500 คน ฟัง ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์ หลังจากนั้นพระพยอมให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้คนหันมาหาคำสอนมงคล ซึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าวัตถุมงคล โลกเรารอดมาด้วยคำสอนที่ดีงาม สอนให้เมตตากรุณา ทำให้คนหยุดฆ่าฟันล้างผลาญ สอนให้รู้ทุกข์ สาเหตุการเกิดทุกข์ มนุษย์ก็จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ ความทุกข์ของมนุษย์น้อยลง ไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องหาจตุคามฯมาเป็นที่พึ่ง ส่วนชื่อรุ่นของจตุคามฯ บางครั้งมากเกินไป เช่น รวยไม่มีเหตุผล รวยล้นฟ้า ฯลฯ สำหรับคุกกี้จตุคำนั้น พระพยอมกล่าวว่า มีคนมาจองเยอะจนผลิตไม่ทัน วันหนึ่งทำได้ 200 กระป๋อง ไม่พอเพียง ซึ่งวัดต้องการ 3,000 กระป๋อง และทราบว่าที่สวนจตุจักรมีการทำของปลอมเลียนแบบแล้ว อย่างไรก็ตามมีคนด่าว่า ถ้าออกจตุคำมาเยอะ ทำให้จตุคามฯค้างสต๊อกขายไม่ออก อาตมาจะรับผิดชอบหรือไม่ จะมาเหมาเลยหรือเปล่า อาตมาจึงปลง นี่แหละคิดจะทำงานใหญ่ก็ต้อง เตรียมเจ็บตัวบ้างแหมโดนใจผมจริงๆครับ จะบ้าเหรอขายจตุคามไม่ได้ จะให้พระพยอมท่านรับผิดชอบ คิดได้งัยเนี่ย
คุกกี๊ จตุคำ ให้ข้อคิดดีๆ กันตรงๆ ทำได้รวยครับ "อุ อา กา สะ" แปลว่า "ขยันหา ขยันเก็บ เลือกคบ เลือกใช้"
พระดีๆที่ยังยึดมั่นในคำสอนของศาสดา และแก่นแท้ของศาสนา ยังมีอยู่ครับ
Wednesday, June 20, 2007 at 09:20

การยุบพรรคคือการรัฐประหารเงียบ

[ประชาไทย]:การยุบพรรคคือการรัฐประหารเงียบ บทความโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ จากประชาไทย
ยังอ่านไม่หมด แต่บลอกเก็บไว้ก่อน ตอนนี้งานค่อนข้างยุ่ง
ตามอ่านไปจาก Blog ของ Mk สำหรับเรื่องนี้ผมไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้มาก
ตัวเองก๊ไม่ได้เรียนกฏหมายมา แต่อย่างที่เคยสงสัย การบังคับใช้กฏหมายย้อนหลังนี่มันใช้หลักการข้อใหนเหรอครับ
Friday, June 08, 2007 at 14:28

30 พ.ค. 2550 "ตัดสินคดียุบพรรค"

คำตัดสินสำหรับ พรรคประชาธปัตฐิ์ ไม่ยุบ
คำตัดสินสำหรับ พรรคไทยรักไทย ยุบพรรค และตัดสิทธิกรรมการบริหาร ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 5 ปี

"เก็บได้เรียบจริงๆครับ"

ปล. ไม่ว่าจะหลักกฎหมายหรือว่า หลักนิติรัฐ เจ้ากฎหมายนี่มันสามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้ด้วยเหรอ ผมสงสัย
กฎหมายนริโทษกรรม(ปฏิวัติ-รัฐประหาร)ไม่เกี่ยว เพราะกฎหมายข้อนี้มันไม่ชอบธรรมตั้งแต่คนออกกฎหมายแล้ว
Friday, June 01, 2007 at 09:25

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.