<body id=bd><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7145547\x26blogName\x3dESZhang+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zenac.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zenac.blogspot.com/\x26vt\x3d-3568594152195074986', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 ESZhang blog

บันทึก ความทรงจำ บ่น ระบาย เหตุบ้านการเมือง ไปๆมาๆ กล้องกับการถ่ายรูป กับงานสุดรัก คอมพิวเตอร์งัย

Come back

กลับถึงบ้านอย่างเรียบร้อย... งวดนี้ถือว่าได้ชาร์จแบ็ตเต็มๆเลยทีเดียว...
นอนบนภู... ดูทะเลหมอก... จิบเหล้าบางๆ... ว้าว !!!
กดไปเต็มๆ 10 วัน... เล่นซะอยากทำงานเลย...
ผมไปทางฝากตะวันตกมา... มีแต่ป่า... ขุนเขา... ความหนาวเย็น...
ฝากนี้... ไม่ได้สวยน่ารักเหมือนปาย... (ยังไม่เคยไปเหมือนกัน)
ไม่ได้มีมนต์เสน่ห์... เหมือนเมืองเชียงใหม่...
ไม่ได้น่าลุ่มหลง... เหมือนรีสอร์ทแถวเพชรบูรณ์...
ไม่ได้ชวนมอง... เท่าทุ่งหญ้าบนเขาร่มแห่งเขาใหญ่...

ที่นี่... ป่าดิบ... หมอกหนา... หนาวเย็น... ชายแดน...
เส้นทางลำบาก... แต่พวก Off-road ดูเค้าชอบกัน...
ที่นี่... มีความงาม... ที่ไม่เสแสร้งแกล้งทำ...
ที่นี่... ป่าคือป่า... คืบก็ป่า... ศอกก็ป่า...
ที่นี่... ทะเลหมอกไม่ได้อยู่ใต้เท้า... แต่อยู่รอบๆตัวเรา...

ที่นี่... ใจผมอยู่ที่นี่...

Labels:

Monday, January 05, 2009 at 21:32

Working with remote life !!!

วันนี้เช่นเคย งานเข้าแต่หัวปีครับ แต่ที่ผมจะเล่าคือ ตอนนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงพักครับ
ผมมาอยู่ที่ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วละ
ขอพักยาวหน่อยสิ... ปีก่อนลุยงานมาเยอะ... มาก
แล้วอย่างไรล่ะ... ด้วยความที่เป็นคนออกแบบระบบ
และดูแลเครื่อง Server ของลูกค้าอยู่หลายๆที่
ปรกติเวลาทำงานนี่ผมแทบจะไม่ได้พักหรอกวิ่งไปวิ่งมา
เข้าที่โน่นออกที่นี่ เป็นเรื่องปรกติครับ แต่...
ขืนทำอย่างนี้ต่อไป... ทำงานจนตายแน่ๆ ไม่มีเวลาใช้เงินที่หามาได้ชัวร์
ทำอย่างไรดีล่ะ... ขอคุณเทคโนโลยีอีกครั้ง...

โทรศัพท์ - ทำให้ผมประชุมได้ ขณะที่ผมกำลังชมทะเลหมอกอันสวยงาม ริมหน้าผา
GPRS,EDGE - แม้มันจะช้า แต่ก็เพียงพอให้ผมตอบ EMail, Remote ผ่าน SSH ขณะที่นั่งอยู่ริมกองไฟข้างเต็นท์
AutoSSH - สำหรับการเชื่อมต่อตลอดเวลา แม้ผมจะหลับอยู่ในเต็นท์บนภูสูง

ใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าคุณมาพักแล้วเอางานมาด้วยทำใม
แต่ผมว่า... ถ้าคุณทำงานที่ใหนก็ได้... แล้วมันเป็นงานที่คุณรัก...
ลองคิดดูสิ... ได้ทำงานที่ชอบ... บนบรรยากาศที่ผมเล่าให้ฟัง...
มันไม่เหมือนคุณได้พักตลอดเวลาเหรอ...
ตอนนี้สำหรับผม... มันแค่เริ่มต้น... เพราะผมยังจำเป็นต้องเข้าบริษัท
มากกว่าทำงานในแบบที่เล่าให้ฟังด้านบน... แต่.......
สักวันนึง... ผมจะเข้าบริษัทให้น้อยลงกว่านี้...
แล้วไปทำงานอยู่เชิงภู... มีทะเลหมอกเคลียปลายเท้า... พร้อมน้ำมะพร้าวแก้วโตๆ... กับคนรู้ใจที่อยู่ข้างๆ... คอยดู้.........

Labels: ,

Sunday, January 04, 2009 at 15:47

First jobs of The Year

ตี 1 กว่าๆ: "พี่ๆ ระบบมันเป็นอะไรไม่รู้ จู่ๆ มันก็บันทึกข้อมูลช้าลงไปเฉยๆ เลยอ่ะพี่"
งัวเงีย มากๆ: "งืมๆ ง่ำๆ แจ๊บๆ"
น้อง Staff: "เฮ้ย พี่ๆ ตื่นๆ มาช่วยผมก่อนดิ อย่างพึ่งหลับ"
หายมึนแล้วหน่อยนึง: "อะ แป้บนึงเดียวดูให้นะ"

ตีสองหน่อยๆ: "โหย... พี่ตื่นเลยตื่นเลย หลับอยู่ใช่มั้ยเนี่ย ยังแก้ไม่เสร็จอีกเหรอพี่ท่าน"
ฟื้นมาทำงานต่อ: "แฮะๆ... เห็นใจหน่อยดิ กะลังง่วงเชียว"
สักพักต่อมา: "อะเสร็จแล้ว ไวขึ้นมั่งหรือยัง"
น้อง Staff: "ได้แล้วพี่ โหย... หลับหายไปเลยนะเล่นผมซะเกือบตายรู้มั้ยเนี่ย" (ใส่มาอีก 1 ดอกก่อนวางสายไป)

เฮือก... เล่นกันตั้งแต่ต้นปีอย่างนี้ งานชุกแน่นอน เตรียมตัวได้เลย

สวัสดีปีวัวครับ... ทุกท่าน
Saturday, January 03, 2009 at 14:46

New year target

เป็นประจำทุกปีผมจะตั้งเป้าหมายบางอย่างเอาไว้ (แล้วก็แทบจะไม่เคยทำสำเร็จ)
ปีนี้ก็เช่นกัน... คนเรามันต้องมีเป้าหมายสำหรับชีวิตครับ
ก็... ยังนึกไม่ออก... แฮะๆ... ปีนี้มันมึนๆ งงๆ (เล่นทำงานข้ามปีไม่ได้หยุดพักนี่)
เอาไว้นึกออกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง... ไม่นานหรอกครับรับรอง หึหึ
Friday, January 02, 2009 at 14:22

My Profile

 My name: Zena
My Home: Klongsamwa, Bangkok, Thailand

View my complete profile


Copyright © 2005 for Blogger by Blogger Templates Inc. All rights reserved.